Work in progress: Lecture

Hans van Gelderen (guitar) and Henry Muldrow (singer). Photo by Rollan Didier.

So you want to play in Het Concertgebouw … (working title)

“Schubert & the blues” was the title of the first concert that Otto and I organized in Het Concertgebouw. Combined with the beautiful photo of Rollan Didier, it summed up exactly what the audience could expect: a singer, accompanied by a guitarist, with a program of classical and ‘black’ music.

I might use the photo of Schubert & the blues to explain concept* and to talk about the importance of a good photo.

*ugly word. ugh.

“Schubert & the blues” was de titel van het eerste concert dat Otto en ik in Het Concertgebouw organiseerden. Samen met de prachtige foto gemaakt door Rollan Didier, vatte het precies samen wat het publiek kon verwachten: een zanger, een gitarist en een programma met klassieke en ‘zwarte’ muziek.

Misschien ga ik de foto van Schubert & the blues gebruiken om iets uit te leggen over het begrip concept* en over het belang van een goede foto.

*lelijk woord. bah.

Work in Progress

I am preparing a lecture for Gabriel Bianco’s students at the Conservatory of Amsterdam. Subject: my experiences as organizer of Meesters op de Gitaar, the guitar series in the Concertgebouw in Amsterdam.

Work in Progress

Ik bereid een lezing voor, voor de studenten van Gabriel Bianco, hoofdvakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam. Onderwerp: mijn ervaringen als de organisator van Meesters op de Gitaar, de enige gitaarserie in Het Concertgebouw van Amsterdam.